• ระบบไฮดรอลิคสำหรับเทวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม - Hydraulic Truck Dump, Truck Dumper เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานอาหารสัตว์ และโรงสีข้าว
 
 
  • ระบบต้นกำลังไฮดรอลิค - Hydraulic Power Units สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม