engineering Chain

Roller Chain

ANSI Roller chain

โซ่โรลเลอร์มาตรฐาน JIS B 1801 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเรียกว่า SBR (Solid Bushing & Roller) ไม่มีรอบต่อบนบุ๊ช กับโรลเลอร์ ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวในเรื่องการทนการยืด และสึกหรอได้เป็นอย่างดี

Stainless Roller Chain

โซ่สแตนเลส ที่ผลิตจากวัสดุ SUS300, ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในโรงงานที่มีกรด, อัลคาไลน์, หรือน้ำ ประกอบกับอุณหภูมิที่สูง หรือต่ำกว่าปกติ

Heavy Duty Roller Chain

โซ่อุตสาหกรรม ใช้สำหรับงานที่ต้องการ แรงดึงสูง เช่น steel mill (Furnace Door, Draw Bench), อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างขนย้าย, เครื่องเล่นในสวนสนุก ส่วนประกอบหลักมีการชุบแข็งพิเศษด้วยเทคนิคเฉพาะ

sugar chain

โซ่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาล สามารถสั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า ทั้งแรงดึงและวัสดุที่ต้องการ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมจากผู้ใช้งานทั่วโลก ทำให้เป็นโซ่ที่คุณภาพสูง เหมาะสมกับธุรกิจที่ไม่ต้องการความเสี่ยงจากการหยุดผลิต

Roller Carrier Chain

โซ่ลำเลียง เบอร์ SS1125, SS2184, SS800, 09063 เหมาะสำหรับงาน feeder tables, สะพานลำเลียงชานอ้อย - bagasse carriers และ scratchers ข้อมูลเพิ่มเติม

Straight Sidebar (A)
Offset Sidebar (B)

Link Chain

โซ่เบอร์ P=152.4 เหมาะสำหรับงานสะพานหลัก - main cane carrier

Heavy Duty Drive Chain

โซ่เบอร์ H6042, HP3H เหมาะสำหรับงานขับลูกป้อน แบบรองรับแรงดึงสูง

Reference Customer

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

  • โรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีกำลังการผลิต มากกว่า 50,000 ตันอ้อย ต่อวัน มีการใช้งานโซ่ SENQCIA ในกระบวนการผลิต

  • ข้อมูลเพิ่มเติมกดที่ link